ความสำเร็จของ KW. กับผลการสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้กว่า 99%

โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 20 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบเก่า และประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์ ติวเข้ม เจาะลึก ติวสอบ Gifted , EP  ติวสอบทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนและสอบเข้า ม.1/ม.4  

ติวสอบรอบทั่วไปโค้งสุดท้าย

-ป.6 ติวสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไปเปิดเรียน 10 – 30 เม.ย. 64 (9-16น.)
     ติวสอบ 5 รายวิชา ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
-ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 รอบทั่วไปเปิดเรียน 10 – 30 เม.ย. 64  (9-16น.)
     ติวสอบ 5 รายวิชา ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

เรียนล่วงหน้า  19 เม.ย – 7 พ.ค. เรียนจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 14.00 น.
– ป.4-ป.5 ติว Gifted
– ป.6 ติวสอบ เข้า ม.1
– ม.1 ล่วงหน้าเทอม 1
– ม.2 ล่วงหน้า เทอม 1
– ม.3 ติวสอบ Gifted 
เรียน 3 รายวิชา :วิทย์ คณิต อังกฤษ : 4,500 บาท

คอร์ส เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 เปิดเรียน 22 พฤษภาคม 2564
– ป.1-ป.2 Gifted     : เรียน 3 รายวิชา   อาทิตย์ 13-16 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8500/ปี
– ป.3-ป.4 ติวทั่วไป  : เรียน 5 รายวิชา  เสาร์ 9-15 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8500/ปี
– ป.3-ป.4 Gifted     : เรียน 3 รายวิชา  อาทิตย์ 9-16 น. 6,000 บาท/เทอม หรือ 10,000/ปี
– ป.5 ติวเข้า ม.1 รอบทั่วไป : เรียน 5 รายวิชา เสาร์ 9-15 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8500/ปี
– ป.5 ติวเข้า ม.1 Gifted  : เรียน 3 รายวิชา อาทิตย์ 9-16 น.:6,000 บาท/เทอม หรือ 10,000/ปี
– ป.5 ติวเข้า ม.1 EP         : เรียน 3 รายวิชา ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 6,500 บาท/เทอม
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ


หลักสูตรเพิ่มเกรด

ม.1 เทอม 1, ม.2 เทอม 1, ม.3 เทอม 1 
เรียน 5 รายวิชา  วันเสาร์ 9-15 น. 5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500 บาท/ปี

ม.1 ห้อง Gifted/คู่ขนาน/สาธิต : เรียน 3 รายวิชา เสาร์ 9-15 น.   
     : 6,000 บาท/เทอม หรือ 10,000 บาท/ปี

ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 รอบทั่วไป : ติวพร้อมสอบ 5 รายวิชา อาทิตย์ 9-16 น. 6,000 บาท/เทอม
ม.3 รับรองผลเข้า ม.4 รอบทั่วไป : อาทิตย์ 9-16 น. 20,000 บาท/ปี
ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 Gifted  : ติว 3 รายวิชา อาทิตย์ 9-15 น. เรียน 3 รายวิชา 6,500 บาท/เทอม

-1-  ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป
* รับจำนวน 35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
* เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 15.00 น.
* เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 64  – 30 มีนาคม 65 หรือก่อนสอบ
* ติวเข้ม 5 รายวิชาพร้อมสอบ [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม]
* รับนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
* ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 17,000 บาท /ชำระ 2 งวด @ละ 9,000 บาท งวด 1 ก่อน 22 พ.ค 64, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 64 / ชำระ 3 งวด @ละ 6,500 บาท งวด 1 ก่อน 22 พ.ค 64, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 64 งวด 3 ก่อน 16 ม.ค. 65)

-2-  ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP ที่นี่ที่เดียว
* รับจำนวน 30 คน/กลุ่ม เท่านั้น
* เลือกเรียนกลุ่มวัน เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.
* เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 64  – 30 มีนาคม 65 หรือวันก่อนสอบ *
* ติวเข้ม 3 รายวิชาหลัก [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]  
พร้อมสอบห้องเรียนพิเศษ Gifted ทุกโรงเรียน และ เสริม 2 รายวิชา [สังคม ภาษาไทย] พร้อมสอบ สาธิต /  คู่ขนาน Gifted  
*รับนักเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และ ผลการเรียนเฉลี่ย 3 รายวิชา 3.0 ขึ้นไป


-3-  ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
 : เรียน 3 รายวิชา [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]   
 : เรียนวันเสาร์ 09.00 – 15.00 น.
*รับนักเรียนหลักสูตร EP/IEP ทุกโรงเรียน ที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และ ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

*ค่าลงทะเบียน -2- และ  -3- ชำระครั้งเดียว 22,000 บาท  / ชำระ 2 งวด @ละ 11,500 บาท งวด 1 ก่อน 22 พ.ค. 64, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 64 / ชำระ 3 งวด @ละ 8,000 บาท งวด 1 ก่อน 22 พ.ค. 64, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 64 งวด 3 ก่อน 16 ม.ค. 65)