ความสำเร็จของ KW. กับผลการสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้กว่า 95%

สมัครเรียน  (กวดวิชาแก่นวิทย์) 
@777bsbtg

โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสอบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 26 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบ และประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์ ติวเข้ม เจาะลึก ติวสอบ Gifted, EP ติวสอบทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน และการสอบเข้า ม.1/ม.4

 

คอร์ส เทอม 1/2567 *กลุ่มวันเสาร์เปิด 25 พฤษภาคม 67 *กลุ่มวันอาทิตย์เปิด 26 พฤษภาคม 67 *กลุ่มหลังเลิกเรียนเปิด 27 พฤษภาคม 67  

·    ป.1-ป.2 เตรียมพื้นฐาน Gifted

·    ป.3,ป.4,ป.5 เตรียมพื้นฐานเข้า ม.1 Gifted

·    ป.6 ติวเข้มเข้า ม.1 รอบทั่วไป

·    ป.6 ติว Gifted/EP/สาธิต

·    .1 เทอม 1 , .2 เทอม 1 ,.3 เทอม 1

·    ม.3 ติวเข้มเข้า ม.4 / ติวสอบคัดห้อง

·    ติวรายวิชากลุ่มย่อย 5-10 คน วิชาละ 3,000 บาท

เรียน 5 รายวิชา  5,000 บาท/เทอม ป.1-ป.5, ม.1-ม.2 ลงทะเบียน 2 เทอม ชำระครั้งเดียว 8,500 บาท

 

—————————————————-

·    ป.6 รับรองผล เข้า ม.1 รอบทั่วไป (17,000 บาท) เลือกเรียนวันเสาร์/อาทิตย์  09.00-15.00 น.

·    ป.6 รับรองผล เข้า ม.1 Gifted/EP (22,000 บาท) เลือกเรียนวันเสาร์/อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

·    ม.3 รับรองผล เข้า ม.4 รอบทั่วไป (22,000 บาท) เรียนวันอาทิตย์ 09.00-16.00น.
—————————————————-

 • ป.1-ป.2 เตรียมสอบ Gifted เรียนวันอาทิตย์ 00-16.00 น.
 • ป.4 เตรียมพื้นฐานเข้า ม.1 Gifted เรียนวันเสาร์ 09.00-15.00 น.
 • ป.5 เตรียมพื้นฐานเข้า ม.1 Gifted เรียนวันเสาร์ 09.00-15.00 น.
 • ป.6 ติวเข้มเข้า ม.1 รอบทั่วไป เลือกเรียน วันเสาร์/อาทิตย์ 00-15.00 น.
 • ป.6 ติว Gifted/EP เลือกเรียน วันเสาร์/อาทิตย์ 00-16.00 น.
 • ม.1 เทอม 1 , ม.2 เทอม 1 ,ม.3 เทอม 1 เรียนวันอาทิตย์ 09.00-15.00 น.
 • ม.3 ติวเข้มเข้า ม.4 / ม.3 ติวสอบ Gifted เรียนวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

v รับรองผลเข้ารอบทั่วไป ม.1, ม.4   
* ป.6  รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 15.00 น.
* ม.3  รับรองผลเข้า ม.4 รอบทั่วไป เรียนวันอาทิตย์ 09.00-15.00 น.
      * กลุ่มวันเสาร์ เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม  630 มีนาคม 68/ก่อนวันสอบ *

                   * กลุ่มวันอาทิตย์ เปิดเรียนวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม  630 มีนาคม 68/ก่อนวันสอบ *

       * ติวเข้ม 5 รายวิชาพร้อมสอบ [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม]* 
       *รับนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
       *ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 17,000 บาท /ชำระ 2 งวด @ละ 9,000 บาท งวด 1 ก่อน 9 พ.ค. 67, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 67

 • ติว Gifted /Premium / EP ม.1
  * ป.6  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted หรือ คู่ขนาน  Gifted  หรือ English Program/ สาธิตฯ  รับจำนวน 35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
  * เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
  * เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม  67  – 30 มีนาคม 68/ก่อนวันสอบ
  * ติวเข้ม 3 รายวิชา [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]

*รับนักเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และผลการเรียนเฉลี่ย 3 รายวิชา 3.5 ขึ้นไป

 *ค่าลงทะเบียน  ชำระครั้งเดียว 22,000 บาท  / ชำระ 2 งวด @ละ 11,500 บาท งวด 1 ก่อน 9 พ.ค. 67, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 67

คอร์ส เทอม 1 ปีการศึกษา 2567       เปิดเรียน 25 พฤษภาคม 67
– ป.1-ป.2 Gifted
– ป.3-ป.4 ติวทั่วไป / Gifted
– ป.5 ติวเข้า ม.1 รอบทั่วไป/ Gifted
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป
– ป.6 ติวเข้า ม.1 Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
– หลักสูตรเพิ่มเกรด :  ม.1 เทอม 1 , ม.2 เทอม 1
– ม.3 ติวสอบเข้า ม.4/ ม.3 ติวสอบคัดห้อง รอบทั่วไป
– ม.3 รับรองผลเข้า ม.4 รอบทั่วไป

.1-ป.6 เปิดเรียน 25 พฤษภาคม 67
ป.1-ป.2 Gifted : เรียน 3 รายวิชา (วิทย์ คณิต อังกฤษ)
       เรียนวันอาทิตย์ เวลา 13-16 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8500/ปี
ป.3-ป.4 เตรียมรอบทั่วไป/Gifted : เรียน 5 รายวิชา (เน้นวิทย์ คณิต)
      เรียนวันเสาร์ เวลา  9-16 น. 5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500/ปี
ป.5 ติวเข้า ม.1 รอบทั่วไป/Gifted : เรียน 5 รายวิชา (เน้นวิทย์ คณิต)            เรียนวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา 9-16 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500/ปี
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

.1-ม.3 กลุ่มเสาร์/อาทิตย์ เปิดเรียน 25 พฤษภาคม 67, กลุ่มหลังเลิกเรียนเปิด 27 พ.ค.67
.1 เทอม 1 เรียน 5 รายวิชา วันเสาร์ 9-15น.,รอบหลังเลิกเรียน (จันทร์-ศุกร์ 16.10-17.40 น.)5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500 บาท/ปี
ม.2 เทอม 1 เรียน 5 รายวิชา วันเสาร์ 9-15 น.รอบหลังเลิกเรียน (จันทร์-ศุกร์ 16.10-17.40 น.)5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500 บาท/ปี
ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 รอบทั่วไป: ติวพร้อมสอบ 5 รายวิชา อาทิตย์ 9-16 น. 6,000 บาท/เทอม   /22,000 บาท/ปี (1 ปีเท่ากับคอร์ส เทอม1, เทอม2, ปิดเทอม, ติว Gifted และติวโค้งสุดท้าย)


  • ม.1, ม.2, ม.3 รายวิชา วิทย์ คณิต วิชาละ 2,800/เทอม สามารถกำหนดเวลาเรียนร่วมกันได้

 -1-  ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป
* รับจำนวน 35 คน/กลุ่ม เท่านั้น 
* เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 15.00 น.
* เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 67  – 30 มีนาคม 68 หรือก่อนสอบ
* ติวเข้ม 5 รายวิชาพร้อมสอบ [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม]


* รับนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
* ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 17,000 บาท /ชำระ 2 งวด @ละ  บาท งวด 1 ก่อน 9 พ.ค 67, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 67)


 -2- ป.6 ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP
* รับจำนวน 30-35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
* เลือกเรียนกลุ่มวัน เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.
* เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 67  – 30 มีนาคม 68 หรือวันก่อนสอบ *
* ติวเข้ม 3 รายวิชาหลัก [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
  พร้อมสอบห้องเรียนพิเศษ Gifted ทุกโรงเรียน และ เสริม 2 รายวิชา [สังคม ภาษาไทย] พร้อมสอบ สาธิต /  คู่ขนาน Gifted


*รับนักเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และ ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาดังต่อไปนี้ วิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ  3.5 ขึ้นไป
*ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 22,000 บาท  / ชำระ 2 งวด @ละ   บาท งวด 1 ก่อน 9 พ.ค. 67, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 67 


 -3- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
        : เรียน 3 รายวิชา [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
       : เรียนวันเสาร์ 09.00 – 15.00 น.

*รับนักเรียนหลักสูตร EP/IEP ทุกโรงเรียน ที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และ ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
*ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 22,000 บาท  / ชำระ 2 งวด @ละ  บาท งวด 1 ก่อน 9 พ.ค. 67, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 67