ความสำเร็จของ KW. กับผลการสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้กว่า 99%

โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสอบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 25 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบเก่า และประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์ ติวเข้ม เจาะลึก ติวสอบ Gifted, EP ติวสอบทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน และการสอบเข้า ม.1/ม.4

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คอร์ส เทอม 2 ปีการศึกษา 2565
          * กลุ่มเรียน
วันเสาร์ เปิด  5 พ.ย. 2565
          ** กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ เปิด  6 พ.ย. 2565
          *** กลุ่มเรียนหลังเลิกเรียน (จ-ศ) เปิด  7 พ.ย. 2565

(1)  ป.1-ป.2 Gifted // เรียน 3 วิชา :วันอาทิตย์(13.00-16.00 น.) : 5,000 บาท/เทอม

(2) ป.3-ป.4 ติวทั่วไป // เรียน 5 วิชา :วันเสาร์ (9.00-15.00 น.) : 5,000 บาท/เทอม

(3) ป.3-ป.4 Gifted // เรียน 3 วิชา :เสาร์/อาทิตย์ (9.00-15.00 น.) : 5,000 บาท/เทอม

(4) ป.5 ติวเข้า ม.1 รอบทั่วไป // เรียน 5 วิชา :วันเสาร์(9.00-15.00 น.) : 5,000 บาท/เทอม

(5) ป.5 ติวเข้า ม.1 Gifted // เรียน 3 วิชา :เสาร์/อาทิตย์(9.00-15.00 น.):5,000 บาท/เทอม

(6) ป.5 ติวเข้า ม.1 EP. // เรียน 3 วิชา:ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 6,000 บาท/เทอม:(9.00-15.00 น.)

(7) ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป // เรียน 5 วิชา :วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์:(9.00-15.00 น.)  //14,000 บาท (พ.ย.65-มี.ค.66)

(7) ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต (คู่ขนาน) / EP. // วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ (9.00-16.00 น.)//16,000 บาท (พ.ย.65-มี.ค.66)

(9) ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  แถม ติวสัมภาษณ์ ฟรี

    // วันอาทิตย์ (9.00-15.00 น.)// 16,000 บาท (พ.ย.65-มี.ค.66)

>

ม.1,ม.2 เทอม2 (เร่งทำเกรด) และ ม.3 ติวสอบเข้า ม.4/ ม.3 สอบคัดห้อง ปี 65  

* ม.1 และ ม.2 เทอม 2 // เรียน 5 วิชา:วันเสาร์:(9.00-15.00 น.):5,000 บาท/เทอม
* ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 //เรียน 5 วิชา:เสาร์/อาทิตย์(9.00-16.00 น.):6,000 บาท/เทอม
หรือ 14,000 บาท/ปี (แบ่งชำระ 2 งวด @ 7,500 บาท) : (พ.ย.65-มี.ค.66)