ความสำเร็จของ KW. กับผลการสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้กว่า 99%

โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสอบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 25 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบเก่า และประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์ ติวเข้ม เจาะลึก ติวสอบ Gifted, EP ติวสอบทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน และการสอบเข้า ม.1/ม.4

 

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คอร์ส เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
*ป.1-ป.6 เปิดเรียน 21 พฤษภาคม 65
*ม.1-ม.3 เปิดเรียน 22 พฤษภาคม 65
  – ป.1 – ป.2 Gifted
  – ป.3-ป.4 ติวทั่วไป
  – ป.3-ป.4 Gifted
  – ป.5 ติวเข้า ม.1 รอบทั่วไป
  – ป.5 ติวเข้า ม.1 Gifted
  – ป.5 ติวเข้า ม.1 EP
  – ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป
  – ป.6 ติวเข้า ม.1 Gifted / คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP
  – ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
  – หลักสูตรเพิ่มเกรด : ม.1 เทอม 1, ม.2 เทอม 1
  – ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 / ม.3 ติวสอบคัดห้อง รอบทั่วไป

ป.1-ป.6 เปิดเรียน 21 พฤษภาคม 65

-1-  ป.1-ป.2 Gifted  : เรียน 3 รายวิชา อาทิตย์ 13-16 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500/ปี
-2-  ป.3-ป.4 ติวทั่วไป : เรียน 5 รายวิชา เสาร์ 9-15 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500 บาท/ปี
-3-  ป.3-ป.4 Gifted  : เรียน 3 รายวิชา อาทิตย์ 9-16 น. : 6,000 บาท/เทอม หรือ 10,000 บาท/ปี
-4-  ป.5 ติวเข้า ม.1 รอบทั่วไป : เรียน 5 รายวิชา เสาร์ 9-15 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500 บาท/ปี
-5-  ป.5 ติวเข้า ม.1 Gifted : เรียน 3 รายวิชา อาทิตย์ 9-16 น. : 6,000 บาท/เทอม หรือ 10,000 บาท/ปี
-6-  ป.5 ติวเข้า ม.1 EP  : เรียน 3 รายวิชา ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 6,500 บาท/เทอม
-7-  ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป
-8-  ป.6 รับรองผลเข้า ม. 1 Gifted/คู่ขนาน Gifted/สาธิต/EP
-9-  ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

ม.1 – ม.3 เปิดเรียน 28 พฤษภาคม 65

หลักสูตรเพิ่มเกรด

ม.1 เทอม 1 หลักสูตรห้อง Gold/หลักสูตรทุกโรงเรียน
ม.1 ห้อง Gifted/คู่ขนาน/สาธิต  :  เรียน 3 รายวิชา เสาร์ 9-15 น.
                                    :  6,000 บาท/เทอม หรือ 10,000 บาท/ปี
ม.2 เทอม 1 หลักสูตรห้อง Gold/หลักสูตรทุกโรงเรียน
         ม.1, ม.2 เรียน 5 รายวิชา วันเสาร์ 9-15 น.  5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500 บาท/ปี

* ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 รอบทั่วไป : ติวพร้อมสอบ 5 รายวิชา เสาร์/อาทิตย์ 9-16 น. 6,000 บาท/เทอม

* ม.3 รับรองผลเข้า ม.4 รอบทั่วไป : เสาร์/อาทิตย์ 9-16 น. 20,000 บาท/ปี

-1-  ป.6 ติวสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไป

-1-  ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป

– รับจำนวน 35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
– เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ 9.00-15.00 น.
– เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 65 ถึง 30 มีนาคม 66 หรือก่อนสอบ
– ติวเข้ม 5 รายวิชาพร้อมสอบ [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม]

– รับนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีผลการเรียน ป.4,ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
– ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 17,000 บาท/ชำระ 2 งวด @ละ 9,000 บาท งวด 1 ก่อน 31 พค.65, งวด 2 ก่อน 5 กย.65

-2-  ป.6 ติวสอบเข้า ม. 1 ห้อง Gifted

-2-  ป.6 รับรองผลเข้า ม. 1 Gifted/คู่ขนาน Gifted/สาธิต/EP

– รับจำนวน 30-35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
– เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ 9.00-16.00 น.
– เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 65 ถึง 30 มีนาคม 66 หรือก่อนสอบ*
– ติวเข้ม 3 รายวิชาหลัก [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
พร้อมสอบห้องเรียนพิเศษ Gifted ทุกโรงเรียน และ เสริม 2 รายวิชา [สังคม ภาษาไทย] พร้อมสอบ สาธิต/คู่ขนาน Gifted

– รับนักเรียนที่มีผลการเรียน ป.4,ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป และ ผลการเรียนเฉลี่ย 3 รายวิชา 3.0 ขึ้นไป
– ค่าลงทะเบียน -2- และ -3-  ชำระครั้งเดียว 22,000 บาท/ชำระ 2 งวด @ละ 11,500 บาท งวด 1 ก่อน 31 พค.65, งวด 2 ก่อน 5 กย.65

-3-  ป.6 ติวสอบเข้า ม.1 ห้อง EP

3–  ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
        : เรียน 3 รายวิชา [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
         : เรียนวันเสาร์ 9.00-15.00 น.
* รับนักเรียนหลักสูตร EP/IEP ทุกโรงเรียน ที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

* ค่าลงทะเบียน -2- และ -3- ชำระครั้งเดียว 22,000 บาท / ชำระ 2 งวด @ละ 11,500 บาท งวด 1 ก่อน 31 พค.65, งวด 2 ก่อน 5 กย.65

ป.1 – ป.2 เตรียมพร้อมสอบ ห้อง Gifted
เทอม1/2565  เปิด 21 พค.65

        : เรียนวันอาทิตย์  เวลา 13.00-16.00 น.
        : เรียน 3 รายวิชา
          วิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ
        : ค่าลงทะเบียนเรียน
          5,000 บาท/เทอม
          8,500 บาท/ปี

ป.3 – ป.4 เตรียมพร้อมสอบทั่วไป
เทอม1/2565  เปิด 21 พค.65

        : เรียนวันเสาร์  เวลา 13.00-15.00 น.
        : เรียน 5 รายวิชา
          วิทย์ คณิต E สังคม ไทย
        : ค่าลงทะเบียนเรียน
          5,000 บาท/เทอม
          8,500 บาท/ปี

ป.3 – ป.4 ติว Gifted
เทอม1/2565  เปิด 21 พค.65

      : เรียนวันอาทิตย์  เวลา 09.00-16.00 น.
        : เรียน 3 รายวิชา
          วิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ
        : ค่าลงทะเบียนเรียน
          6,000 บาท/เทอม
          10,000 บาท/ปี