ความสำเร็จของ KW. กับผลการสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้กว่า 99%

 

ติวโค้งสุดท้าย

 • ป.6 ติวเข้า ม.1 Gifted/EP มี 2 รอบ
  *รอบวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-18.30น.  เรียน 22 ก.พ.- 2 เม.ย. 64
  ติวสอบ 3 รายวิชา ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  *รอบวันอาทิตย์ (เรียนวันที่ 21,28 ก.พ., 7,14,21,28 มี.ค.
  เวลา 09.00-17.00 น. ติวสอบ 3 รายวิชา ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

 • ป.6 ติวสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไป เปิดเรียน 10 – 30 เม.ย. 64 (9-15น.)
  ติวสอบ 5 รายวิชา ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท 

 • ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 รอบทั่วไป เปิดเรียน 10 – 30 เม.ย. 64  (9-15น.)
  ติวสอบ 5 รายวิชา ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

คอร์ส เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 เปิดเรียน 22 พฤษภาคม 2564

 • ป.1-ป.2 ติว Gifted เรียน 3 รายวิชา
 • ป.3-ป.4 เตรียมพื้นฐาน Gifted
 • ป.5 เตรียมพื้นฐานเข้า ม.1 Gifted
 • ป.5 เตรียมพื้นฐานเข้า ม.1 เรียน3 รายวิชา ทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา
 • ป.6 รับรองผลเข้า ม.1
 • ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 Gifted
 • ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 เรียน3 รายวิชา ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ม.1 เทอม 1 , ม.2 เทอม 1 ,ม.3 เทอม 1
 • ม.3 ติวสอบเข้า ม.4
 • ติวรายวิชากลุ่มย่อย 5-10 คน วิชาละ 3,000 บาท
 • ป.6 รับรองผล เข้า ม.1 รอบทั่วไป (17,000 บาท) เลือกเรียนวันเสาร์/อาทิตย์
   09.00-15.00 น. ติว 5 วิชา
 • ป.6 รับรองผล เข้า ม.1 Gifted/คู่ขนาน (22,000 บาท) เลือกเรียนวันเสาร์/อาทิตย์
  09.00-16.00 น. ติว 3 วิชา
 • ป.6 รับรองผล เข้า ม.1 (22,000 บาท) เรียนวันเสาร์ 09.00-15.00 น.
 • ม.3 ติวสอบ เข้า ม.4 เรียนวันเสาร์ 09.00-15.00น. (6,000 บาท)

รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป

ป.6  รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 15.00 น.
* เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 64  – 30 มีนาคม 65/วันก่อนสอบ *
* ติวเข้ม 5 รายวิชาพร้อมสอบ [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม]*
*รับนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
*ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 17,000 บาท /ชำระ 2 งวด @ละ 9,000 บาท งวด 1 ก่อน 22 พ.ค 64, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 64 / ชำระ 3 งวด @ละ 6,500 บาท งวด 1 ก่อน 22 พ.ค 64, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 64 งวด 3 ก่อน 16 ม.ค. 65)

รับรองผลเข้า ม.1 ห้อง Gifted /คู่ขนาน Gifted / EP

* ป.6  รับรองผลเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted หรือ คู่ขนาน  Gifted  หรือ English Program  รับจำนวน 30 คนเท่านั้น
* เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.
* เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 64  – 30 มีนาคม 65 /วันก่อนสอบ *
*  ติวเข้ม 3 รายวิชา [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ] *