ความสำเร็จของ KW. กับผลการสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้กว่า 99%

โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสอบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 26 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบ และประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์ ติวเข้ม เจาะลึก ติวสอบ Gifted, EP ติวสอบทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน และการสอบเข้า ม.1/ม.4

 

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คอร์ส ติวโค้งสุดท้ายก่อนสอบ Gifted และ Ep.
**เข้า ม.1 และ ม.4 เปิด 6 ก.พ.-3 มี.ค.2566 

* ป.6 ติวโค้งสุดท้ายก่อนสอบห้อง Gifted และ Ep. ม.1: เรียน 3 วิชา
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (17.30-19.00 น.) และเรียนวันเสาร์/อาทิตย์ (9.00-16.00 น.)
ค่าเรียน 5,000 บาท

 

* ม.3 ติวโค้งสุดท้ายก่อนสอบห้อง Gifted และ Ep. ม.4: เรียน 3 วิชา
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (18.00-19.30 น.) และเรียนวันอาทิตย์ (9.00-16.00 น.)
ค่าเรียน 5,000 บาท

 

คอร์ส ติวสอบรอบทั่วไปเข้า ม.1 และ ม.4
เปิด 9-24 มี.ค.2566 (หยุด 14 และ 19 มี.ค. 2566)

* ป.6 ติวสอบเข้า ม.1: เรียน 5 วิชา ; วิทย์,คณิต,อังกฤษ,ไทย,สังคม

เรียนทุกวันที่กำหนด (9.00-15.00 น.) //ค่าเรียน 5,000/คอร์ส

* ม.3 ติวสอบเข้า ม.4: เรียน 5 วิชา ; วิทย์,คณิต,อังกฤษ,ไทย,สังคม

เรียนทุกวันที่กำหนด (9.00-15.00 น.) //ค่าเรียน 6,000/คอร์ส

 

SUMMER”66
** เปิด 7-25 เม.ย.2566
(หยุด สงกรานต์ 13-17 เม.ย. 2566)

เปิด หลักสูตร เรียนล่วงหน้าเทอม 1
-สอน 5วิชาหลัก : ;คณิต,วิทย์,อังกฤษ,ไทย,สังคม
-ระดับที่สอน : ป.3,ป.4,ป.5,ป.6,ม.1,ม.2 และ ม.3 เรียนล่วงหน้าเทอม 1
-เวลาเรียน : 9.00-15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุด
-ค่าลงทะเบียนเรียน 5 วิชา : 5,000 บาท/คอร์ส

 
คอร์ส เปิดเทอม 1 ปี 66
* กลุ่มเรียนวันเสาร์ เปิด 27 พ.ค. 2566
** กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ เปิด 28 พ.ค. 2566
*** กลุ่มเรียนหลังเลิกเรียน (จ-ศ) เปิด 29 พ.ค. 2566

– ป.1-ป.2 Gifted  
– ป.3-ป.4 ติวทั่วไป / Gifted
– ป.5 ติวเข้า ม.1 รอบทั่วไป/ Gifted
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป   
– ป.6 ติวเข้า ม.1 Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
– หลักสูตรเพิ่มเกรด :  ม.1 เทอม 1 , ม.2 เทอม 1
– ม.3 ติวสอบเข้า ม.4/ ม.3 ติวสอบคัดห้อง รอบทั่วไป
– ม.3 รับรองผลเข้า ม.4 รอบทั่วไป

ป.1-ป.6

– ป.1-ป.2 Gifted : เรียน 3 รายวิชา (วิทย์ คณิต อังกฤษ)  
   เรียนวันอาทิตย์ เวลา 13-16 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8500/ปี
– ป.3-ป.4 เตรียมรอบทั่วไป/Gifted  : เรียน 5 รายวิชา (เน้นวิทย์ คณิต)  
   เรียนวันเสาร์ เวลา  9-16 น. 5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500/ปี
– ป.5 ติวเข้า ม.1 รอบทั่วไป/Gifted : เรียน 5 รายวิชา (เน้นวิทย์ คณิต)  
  ป.5 ติวเข้า ม.1 รอบทั่วไป  เรียนวันเสาร์ เวลา 9-15 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500/ปี
  ป.5 ติวเข้า ม.1 Gifted  เรียนวันเสาร์ เวลา 9-16 น. : 6,000 บาท/เทอม หรือ 10,000/ปี
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป   
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP 
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
 
ม.1-ม.3 • ม.1 เทอม 1 เรียน 5 รายวิชา วันเสาร์ 9-15 น. 5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500 บาท/ปี
• ม.2 เทอม 1 เรียน 5 รายวิชา วันเสาร์ 9-15 น. 5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500 บาท/ปี
• ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 รอบทั่วไป: ติวพร้อมสอบ 5 รายวิชา อาทิตย์ 9-16 น. 6,000 บาท/เทอม
• ม.3 รับรองผลเข้า ม.4 รอบทั่วไป : อาทิตย์ 9-16 น. 22,000 บาท/ปี
• ม.1, ม.2, ม.3 รายวิชา วิทย์ คณิต วิชาละ 2,800/เทอม สามารถกำหนดเวลาเรียนร่วมกันได้
 

-1- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป

* รับจำนวน 35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
* เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 15.00 น.
* เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 66 – 30 มีนาคม 67 หรือก่อนวันสอบ
* ติวเข้ม 5 รายวิชาพร้อมสอบ [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม]
* รับนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
* ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 17,000 บาท /ชำระ 2 งวด @ละ 9,000 บาท งวด 1 ก่อน 31 พ.ค 66, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 66)

 

-2- ป.6 ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP

* รับจำนวน 30-35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
* เลือกเรียนกลุ่มวัน เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.
* เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 66 – 30 มีนาคม 67 หรือวันก่อนสอบ *
* ติวเข้ม 3 รายวิชาหลัก [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
พร้อมสอบห้องเรียนพิเศษ Gifted ทุกโรงเรียน และ เสริม 2 รายวิชา [สังคม ภาษาไทย] พร้อมสอบ สาธิต / คู่ขนาน Gifted
*รับนักเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และ ผลการเรียนเฉลี่ย 3 รายวิชา 3.0 ขึ้นไป
*ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 22,000 บาท / ชำระ 2 งวด @ละ 11,500 บาท งวด 1 ก่อน 31 พ.ค. 66, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 66

 

-3- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

: เรียน 3 รายวิชา [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
: เรียนวันเสาร์ 09.00 – 15.00 น.
*รับนักเรียนหลักสูตร EP/IEP ทุกโรงเรียน ที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และ ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
*ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 22,000 บาท / ชำระ 2 งวด @ละ 11,500 บาท งวด 1 ก่อน 31 พ.ค. 66, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 66

//**โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 26 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบเก่า และประยุกต์การ แก้ปัญหาโจทย์ ติวสอบเข้าห้อง Gifted , EP. และ ติวสอบรอบทั่วไป

“ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า ม.1 และ ม.4”