ความสำเร็จของ KW. กับผลการสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้กว่า 95%

โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสอบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 26 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบ และประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์ ติวเข้ม เจาะลึก ติวสอบ Gifted, EP ติวสอบทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน และการสอบเข้า ม.1/ม.4

 

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

คอร์ส ปิดตุลา-66
*ป.3-ป.6 และ ม.3 เปิด 13-23 ตุลาคม 2566
**ม.1-ม.2 เปิด 9-20 ตุลาคม 2566

– ป.4-ป.5 เตรียมสอบเข้า ม.1 (เรียน 3 วิชา;9.00-14.30 น.):4,000 บาท/คอร์ส
     *วิชาที่สอน : วิทย์,คณิต,อังกฤษ
– ป.6 รับรองผลติวสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไป (9.00-16.00 น.):เรียน 5 วิชาหลัก
*ค่าเรียน 15,000 บาท/ปี (แบ่งชำระ 2 งวด@8,000 บาท)
– ป.6 ติวสอบเข้า ม.1 Gifted//คู่ขนาน//สาธิตฯมข.//EP.(ช่วงปิด ตุลา-66 เรียน 5 วิชา : 9.00-16.00 น.) *ค่าเรียน 18,000 บาท/ปี (แบ่งชำระ 2 งวด@9,500 บาท)
– ม.1 ล่วงหน้าเทอม 2 , ม.2 ล่วงหน้าเทอม 2 (เร่งทำเกรด)
* เรียน 5 วิชา : 5,000 บาท /คอร์ส * เรียนแยกรายวิชา วิชาละ 2,500 บาท/คอร์ส
– ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 (ห้องGifted,ห้องคู่ขนาน และ สอบคัดห้องทั่วไป)
*ค่าเรียน 5,000 บาท/คอร์ส หรือ 15,000 บาท/ปี (แบ่งชำระ 2 งวด@8,000 บาท)
//**โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 25 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบเก่า และประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์ ติวสอบ
เข้าห้อง Gifted , EP., ติวสอบทั่วไป “ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า ม.1 และ ม.4”

คอร์ส เปิดเทอม 2 ปี 2566
* กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว เปิด 11 พ.ย. 2566
** กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว เปิด 12 พ.ย. 2566
*** กลุ่มเรียนหลังเลิกเรียน (จ-ศ) เปิด 13 พ.ย. 2566

-1- ป.1-ป.2 Gifted // เรียน 3 วิชา :วันอาทิตย์(13.00-16.00 น.) : 5,000 บาท/เทอม
-2- ป.3-ป.4 ติวทั่วไป // เรียน 5 วิชา :วันเสาร์ (9.00-15.00 น.) : 5,000 บาท/เทอม
-3- ป.3-ป.4 Gifted // เรียน 3 วิชา :เสาร์/อาทิตย์ (9.00-16.00 น.) : 5,000 บาท/เทอม
-4- ป.5 ติวเข้า ม.1 รอบทั่วไป // เรียน 5 วิชา :วันเสาร์(9.00-15.00 น.) : 5,000 บาท/เทอม
-5-ป.5 ติวเข้า ม.1 Gifted // เรียน 3 วิชา :เสาร์/อาทิตย์(9.00-15.00 น.):5,000 บาท/เทอม
-6- ป.5 ติวเข้า ม.1 EP. // เรียน 3 วิชา:ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 6,000 บาท/เทอม(9.00-15.00 น.)
-7- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป // เรียน 5 วิชา :วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ (9.00-15.00 น.)
-8- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP.
// วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ (9.00-16.00 น.)
-9- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ แถม ติวสัมภาษณ์ ฟรี

ม.1,ม.2 เทอม2 (เร่งทำเกรด) และ ม.3 ติวสอบเข้า ม.4/ติวสอบคัดห้อง ปี 66

  • ม.1 และ ม.2 เทอม2 :เรียน 5 วิชา:วันเสาร์/วันอาทิตย์:(9.00-15.00 น.):5,000 บาท/เทอม
  • ม.3 ติวสอบเข้า ม.4:เรียน 5 วิชา:เสาร์/อาทิตย์(9.00-16.00 น.):6,000 บาท/เทอม
    หรือลงทะเบียนยาวตลอดหลักสูตรสอบเข้า 15,000 บาท/ปี (แบ่งชำระ 2 งวด @ 8,000 บาท)

-1- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป
 * รับจำนวน 35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
* เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 15.00 น.(เลือกกลุ่มเรียนในช่วงเปิดเทอมเท่านั้น)
* เปิดเรียน วันที่ 13 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 หรือก่อนสอบเข้า
* ติวเข้ม 5 รายวิชาพร้อมสอบ [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม]

* รับนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

* ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 15,000 บาท /ชำระ 2 งวด @ละ 8,000 บาท งวด 1 ก่อน 13 ต.ค. 66, งวด 2 ก่อน 9 ม.ค. 67)

-2- ป.6 ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP

* รับจำนวน 30-35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
* เลือกเรียนกลุ่มวัน เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.(เลือกกลุ่มเรียนในช่วงเปิดเทอมเท่านั้น)
* เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 หรือวันก่อนสอบเข้า
* ติวเข้ม 3 รายวิชาหลัก [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
พร้อมสอบห้องเรียนพิเศษ Gifted ทุกโรงเรียน และ เสริม 2 รายวิชา [สังคม
ภาษาไทย] พร้อมสอบ สาธิต / คู่ขนาน Gifted

*รับนักเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และ ผลการเรียนเฉลี่ย 3 รายวิชา 3.0 ขึ้นไป
*ค่าลงทะเบียน -2-  และ -3-  ชำระครั้งเดียว 18,000 บาท / ชำระ 2 งวด @ละ 9,500 บาท : งวด 1 ก่อน 13 ต.ค. 66, งวด 2 ก่อน 9 ม.ค. 67

-3- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

: เรียน 3 รายวิชา [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
: เรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ : 09.00 – 15.00 น.(เลือกกลุ่มเรียนในช่วงเปิดเทอมเท่านั้น)

*รับนักเรียนหลักสูตร EP/IEP ทุกโรงเรียน ที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และ ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

*ค่าลงทะเบียน -2-  และ -3-  ชำระครั้งเดียว 18,000 บาท / ชำระ 2 งวด @ละ 9,500 บาท : งวด 1 ก่อน 13 ต.ค. 66, งวด 2 ก่อน 9 ม.ค. 67

 

//**โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 25 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบเก่า และประยุกต์การ แก้ปัญหาโจทย์ ติวสอบเข้าห้อง Gifted , EP. และ ติวสอบรอบทั่วไป

“ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า ม.1 และ ม.4”