ความสำเร็จของ KW. กับผลการสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้กว่า 99%

โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 20 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบเก่า และประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์ ติวเข้ม เจาะลึก ติวสอบ Gifted , EP  ติวสอบทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนและสอบเข้า ม.1/ม.4  


คอร์ส ปิดตุลา-64 *ป.3-ป.6 และ ม.3 เปิด 9-22 ตุลาคม 2564
**ม.1-ม.2 เปิด 11-22 ตุลาคม 2564

– ป.4-ป.5 เตรียมสอบเข้า ม.1 (เรียน 5 วิชา;9.00-15.00 น.):5,000 บาท/คอร์ส
– ป.6 รับรองผลติวสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไป (9.00-15.00 น.):เรียน 5 วิชาหลัก
*ค่าเรียน 15,000 บาท/ปี (แบ่งชำระ 2 งวด@8,000 บาท)
– ป.6 ติวสอบเข้า ม.1 Gifted//คู่ขนาน//สาธิตฯมข.//EP. (เฉพาะช่วงเดือน ตุลา-64 เรียนเวลา:9.00-15.00 น.) *ค่าเรียน 18,000 บาท/ปี (แบ่งชำระ 2 งวด@9,500 บาท)
– ม.1 ล่วงหน้าเทอม 2 , ม.2 ล่วงหน้าเทอม 2 (เร่งทำเกรด)
* เรียน 5 วิชา : 5,000 บาท /คอร์ส
* เรียนแยกรายวิชา วิชาละ 2,500 บาท/คอร์ส
– ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 (ห้องGifted,ห้องคู่ขนาน และ สอบคัดห้องทั่วไป)
*ค่าเรียน 5,000 บาท/คอร์ส หรือ 15,000 บาท/ปี (แบ่งชำระ 2 งวด@8,000 บาท)
//**โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 25 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบเก่า และประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์ ติวสอบเข้าห้อง Gifted , EP., ติวสอบทั่วไป “ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า ม.1 และ ม.4”


คอร์ส * กลุ่มเรียนวันเสาร์ เปิด 13 พ.ย. 2564
** กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ เปิด 14 พ.ย. 2564
*** กลุ่มเรียนหลังเลิกเรียน (จ-ศ) เปิด 15 พ.ย. 2564

1) ป.1-ป.2 Gifted // เรียน 3 วิชา :วันอาทิตย์(13.00-16.00 น.) : 5,000 บาท/เทอม
2) ป.3-ป.4 ติวทั่วไป // เรียน 5 วิชา :วันเสาร์ (9.00-15.00 น.) : 5,000 บาท/เทอม
3) ป.3-ป.4 Gifted // เรียน 3 วิชา :วันอาทิตย์ (9.00-16.00 น.) : 6,000 บาท/เทอม
4) ป.5 ติวเข้า ม.1 รอบทั่วไป // เรียน 5 วิชา : วันเสาร์(9.00-15.00 น.) : 5,000 บาท/เทอม
5) ป.5 ติวเข้า ม.1 Gifted // เรียน 3 วิชา :วันอาทิตย์(9.00-16.00 น.):6,000 บาท/เทอม
6) ป.5 ติวเข้า ม.1 EP. // เรียน 3 วิชา:ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 6,000 บาท/เทอม(9.00-15.00 น.)
7) ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป // เรียน 5 วิชา :วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ (9.00-15.00 น.)
8) ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP.
// วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ (9.00-16.00 น.)
9) ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

ม.1,ม.2 เทอม2 (เร่งทำเกรด) และ ม.3 ติวสอบเข้า ม.4/สอบคัดห้อง ปี64
– ม.1 และ ม.2 เทอม 2 // เรียน 5 วิชา:วันอาทิตย์:(9.00-15.00 น.):5,000 บาท/เทอม
– ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 //เรียน 5 วิชา:วันเสาร์ (9.00-16.00 น.):6,000 บาท/เทอม
หรือ 12,000 บาท/ปี (แบ่งชำระ 2 งวด @ 6,500 บาท)

-1- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป
* รับจำนวน 35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
* เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 15.00 น.(เลือกกลุ่มเรียนในช่วงเปิดเทอมเท่านั้น)
* เปิดเรียน วันที่ 9 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 หรือก่อนสอบเข้า
* ติวเข้ม 5 รายวิชาพร้อมสอบ [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม]
* รับนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
* ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 15,000 บาท /ชำระ 2 งวด @ละ 8,000 บาท งวด 1 ก่อน 9 ต.ค. 64, งวด 2 ก่อน 4 ม.ค. 65)

-2- ป.6 ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP 
* รับจำนวน 30-35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
* เลือกเรียนกลุ่มวัน เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.(เลือกกลุ่มเรียนในช่วงเปิดเทอมเท่านั้น)
* เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 หรือวันก่อนสอบ *
* ติวเข้ม 3 รายวิชาหลัก [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
พร้อมสอบห้องเรียนพิเศษ Gifted ทุกโรงเรียน และ เสริม 2 รายวิชา [สังคม
ภาษาไทย] พร้อมสอบ สาธิต / คู่ขนาน Gifted
*รับนักเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และ ผลการเรียนเฉลี่ย 3 รายวิชา 3.0 ขึ้นไป
*ค่าลงทะเบียน -2- และ -3- ชำระครั้งเดียว 18,000 บาท / ชำระ 2 งวด @ละ 9,500 บาท :งวด 1 ก่อน 9 ต.ค. 64, งวด 2 ก่อน 4 ม.ค. 65

-3- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
: เรียน 3 รายวิชา [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
: เรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ : 09.00 – 15.00 น.(เลือกกลุ่มเรียนในช่วงเปิดเทอมเท่านั้น)
*รับนักเรียนหลักสูตร EP/IEP ทุกโรงเรียน ที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และ ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
*ค่าลงทะเบียน -2- และ -3- ชำระครั้งเดียว 18,000 บาท / ชำระ 2 งวด @ละ 9,500 บาท งวด