ความสำเร็จของ KW. กับผลการสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้กว่า 95%

สมัครเรียน  (กวดวิชาแก่นวิทย์) 
@777bsbtg

โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสอบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 26 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบ และประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์ ติวเข้ม เจาะลึก ติวสอบ Gifted, EP ติวสอบทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน และการสอบเข้า ม.1/ม.4

 

คอร์สปิด ตุลา 67 *เปิด 12-13 ตุลาคม 2567


ศิษย์เก่าลดทันที 10%

·   🌃ป.1,ป.2,ป.3,ป.4,ป.5 เตรียมสอบเข้า ม. 1  ค่าเรียน 4,000 บาท/คอร์ส

 วิชาที่สอน : วิทย์,คณิต,อังกฤษ(เรียน 3 วิชา:9.00-14.30 น.)

·    🌄 ป.6 รับรองผลติวสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไป
(เรียน 5 วิชาหลัก: 9.00-15.00 น.)
ค่าเรียน 15,000 บาท/ปี (แบ่งชำระ 2 งวด งวดละ 8,000 บาท)
ลงเฉพาะตุลาคม 5,000 บาท

·    🌟ป.6 ติวสอบเข้า Gifted/Premium/สาธิตฯ มข./EP./SMTE
(ช่วงปิดตุลาคม 67 เรียน 5 วิชา : 9.00-16.00 น.)
ค่าเรียน 18,000 บาท/ปี (แบ่งชำระ 2 งวด งวดละ 9,500 บาท)
ลงเฉพาะตุลาคม 5,500 บาท

·    🌏ม.1 ล่วงหน้าเทอม 2 , ม.2 ล่วงหน้าเทอม 2 (เร่งทำเกรด)
เรียน 5 รายวิชา 4,000 บาท/คอร์ส
มีทั้ง  Onsite    Online

·    🌂ม.3 ติวเข้มเข้า ม.4 (ห้อง Gifted, Premium และสอบเข้าห้องทั่วไป)
ค่าเรียน 5,000 บาท/คอร์ส
มีทั้ง  Onsite    Online

v 🤠รับรองผลเข้ารอบทั่วไป ม.1, ม.4   
* ป.6  รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 15.00 น.
* ม.3  รับรองผลเข้า ม.4 รอบทั่วไป เรียนวันอาทิตย์ 09.00-15.00 น.
      * กลุ่มวันเสาร์ เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม  630 มีนาคม 68/ก่อนวันสอบ *

                   * กลุ่มวันอาทิตย์ เปิดเรียนวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม  630 มีนาคม 68/ก่อนวันสอบ *

       * ติวเข้ม 5 รายวิชาพร้อมสอบ [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม]* 
       *รับนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
       *ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 17,000 บาท /ชำระ 2 งวด @ละ 9,000 บาท งวด 1 ก่อน 9 พ.ค. 67, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 67

  • ติว Gifted /Premium / EP ม.1 🥰️
    * ป.6  ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted หรือ คู่ขนาน  Gifted  หรือ English Program/ สาธิตฯ  รับจำนวน 35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
    * เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
    * เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม  67  – 30 มีนาคม 68/ก่อนวันสอบ
    * ติวเข้ม 3 รายวิชา [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]

*รับนักเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และผลการเรียนเฉลี่ย 3 รายวิชา 3.5 ขึ้นไป

 *ค่าลงทะเบียน  ชำระครั้งเดียว 22,000 บาท  / ชำระ 2 งวด @ละ 11,500 บาท งวด 1 ก่อน 9 พ.ค. 67, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 67

 -1-🤖  ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป
* รับจำนวน 35 คน/กลุ่ม เท่านั้น 
* เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 15.00 น.
* เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 67  – 30 มีนาคม 68 หรือก่อนสอบ
* ติวเข้ม 5 รายวิชาพร้อมสอบ [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม]


* รับนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
* ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 17,000 บาท /ชำระ 2 งวด @ละ  บาท งวด 1 ก่อน 9 พ.ค 67, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 67)


 -2-😽 ป.6 ติวเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted /คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP
* รับจำนวน 30-35 คน/กลุ่ม เท่านั้น
* เลือกเรียนกลุ่มวัน เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.
* เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 67  – 30 มีนาคม 68 หรือวันก่อนสอบ *
* ติวเข้ม 3 รายวิชาหลัก [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
  พร้อมสอบห้องเรียนพิเศษ Gifted ทุกโรงเรียน และ เสริม 2 รายวิชา [สังคม ภาษาไทย] พร้อมสอบ สาธิต /  คู่ขนาน Gifted


*รับนักเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และ ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาดังต่อไปนี้ วิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ  3.5 ขึ้นไป
*ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 22,000 บาท  / ชำระ 2 งวด @ละ   บาท งวด 1 ก่อน 9 พ.ค. 67, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 67 


 -3-👽 ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
        : เรียน 3 รายวิชา [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
       : เรียนวันเสาร์ 09.00 – 15.00 น.

*รับนักเรียนหลักสูตร EP/IEP ทุกโรงเรียน ที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และ ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
*ค่าลงทะเบียน ชำระครั้งเดียว 22,000 บาท  / ชำระ 2 งวด @ละ  บาท งวด 1 ก่อน 9 พ.ค. 67, งวด 2 ก่อน 5 ก.ย. 67